ชุมชนบางติบ อ.คุระบุรี จ.พังงา 97 คน ได้รับมอบโฉนดที่ดินจากพนักงานที่ดิน เนื้อที่ 1 ไร่ ต่อคน

ชุมชนบางติบ อ.คุระบุรี จ.พังงา 97 คน ได้รับมอบโฉนดที่ดินจากพนักงานที่ดิน เนื้อที่ 1 ไร่ ต่อคน

22 ม.ย.2564 พนักงานที่ดินได้มามอบโฉนดที่ดินให้ชาวบ้านบางติบ 97 คน (97 แปลง) เนื้อที่เฉลี่ยคนละ 1 ไร่ เป็นโฉนดที่ดินที่มีความหมายและสำคัญมากสำหรับชาวบ้าน โดยการได้โฉนดที่ดิน ไม่ใช่ได้มาโดยธรรมชาติ แต่ความเข้มแข็งของชาวบ้านชุมชนบางติบ ที่ได้อดทนสู้กันมานาน จากการกำหนดเขตป่าสงวนฯของรัฐผิดพลาด ทำให้ไปทับที่ดินของชาวบ้าน หลังจากนั้นชาวบ้านได้กลายเป็นผู้บุกรุกทันที แต่ชาวบ้านได้ลุกขึ้นมาสู้กับความผิดพลาดครั้งนี้ จนทำให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งได้โฉนดที่ดินไปแล้วเมื่อหลายปีก่อน และในครั้งนี้ โดยยังเหลือชาวบ้านอีกไม่กี่คน ที่ตกอยู่ในพื้นที่เขตป่าชายเลนที่ยังต้องต่อสู้ต่อไป

ในวันเดียวกัน ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือ P-MOVE ขอร่วมยินดีกับพี่น้อง คปสม. ชุมชนบางติบ อ.คุระบุรี จ.พังงา และขอใช้โอกาสนี้ส่งกำลังใจถึงพี่น้อง ที่อยู่ในเครือข่ายของพีมูฟทุกเครือข่ายทั่วประเทศ ให้มีความอดทน ร่วมช่วยเหลือกันสุดกำลัง แม้ปัจจุบันจะอยู่ในสถานการณ์?โควิด-19  กำลังระบาดหนัก  แต่การประสานงานในระดับนโยบาย P-MOVE ไม่เคยหยุดนิ่ง  เพื่อส่งผลให้การปฏิบัติพื้นที่มีความคืบหน้า นำไปสู่การแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรม

#ที่ดินคือชีวิต #บางติบ #โฉนดที่ดิน #มูลนิธิชุมชนไท #PMOVE