คนไทยพลัดถิ่นได้รับบัตรประชาชนเพิ่ม 23 คน โดยได้รับการแก้ปัญหาสถานะบุคคลตามกฎหมายสัญชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2555

คนไทยพลัดถิ่นได้รับบัตรประชาชนเพิ่ม 23 คน โดยได้รับการแก้ปัญหาสถานะบุคคลตามกฎหมายสัญชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2555

21 ส.ค.2564 เครือข่ายแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทย 4 จังหวัด (คปคท.4จว.) ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องคนไทย(พลัดถิ่น) ที่ผ่านการรับรองจากการประชุมคณะกรรมการรับรองคนไทยพลัดถิ่น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2564 จำนวน 23 คน ในพื้นที่อำเภอเมือง จ.ประจวบฯ และในวันนี้ได้มาถ่ายบัตรประจำตัวประมาชนแล้ว 11 คน เหลืออีก 12 คน รอการนัดหมายจากอำเภออีกครั้ง

คนไทยพลัดถิ่นที่ได้รับบัตรประชาชนในวันนี้ คือสมาชิกการแก้ไขปัญหาคืนสัญชาติคนไทย ที่ได้ร่วมกันผลักดันให้มีกฎหมายสัญชาติ ตั้งแต่ พ.ศ.2545 และได้กฎหมายในปี 2555 รวม 10 ปี หลังจากนั้น ได้ยืนเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่กฎกระทรวงภายใต้กฎหมายสัญชาติกำหนด 

ในวันนี้รวมระยะเวลากว่า 20 ปี ที่พวกเขาได้รอคอยการเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ เพราะคนกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนผิดหลง หรือที่เรียกว่า กลุ่ม 54,55 และเด็กเยาวชน ที่พ่อ-แม่ ตกสำรวจ ทำให้ต้องผ่านขั้นตอนการย้ายกลุ่ม เพื่อยื่นคำขอตามกฎกระทรวงด้วยตัวเอง จนวันนี้ได้มารับการทำบัตรประชาชน เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว โดยความสมหวังในครั้งนี้และที่ผ่านมาของคนไทยพลัดถิ่น เป็นการดำเนินการร่วมกันภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ ที่มีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต มูลนิธิชุมชนไท และ ชาวบ้านในเครือข่าย คปคท.4จว.

การมุ่งมั่นของพวกเขาและคนอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้บัตรประชาชน ก็จะยังร่วมกันทำงานดำเนินการเป็นกลุ่ม ทุ่มหมดใจ ต่อไป เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการได้คืนสิทธิและสัญชาติไทย 

#คนไทยพลัดถิ่น #คืนสัญชาติ #มูลนิธิชุมชนไท #บันทึกความร่วมมือ