น้ำสมุนไพร 7 นางฟ้า น้ำสมุนไพรไทย สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ลดอาการจากการติดเชื้อจากหนักเป็นเบา

#น้ำสมุนไพร7นางฟ้า ทางเลือกทางรอดของคนในชุมชน เพราะภัยพิบัติเกือบทุกมิติ ที่ส่วนใหญ่แล้วชุมชนมักจะเป็นด่านแรก ๆ ของการเผชิญเหตุอยู่เสมอ แม้กระทั่งโควิด-19 ก็เช่นกัน ช่วงนี้ชุมชนหลายแห่งเริ่มหันมาใช้ยาสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ห่างจากตัวเมืองอย่างชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ที่ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากในช่วงแรก ๆ ที่เกิดการระบาด แต่ต่อมาทางชุมชนได้ใชัน้ำสมุนไพรในการรักษาเป็นหลัก ทำให้ผู้ติดเชื้อลดลงจำนวนมากอย่างรวดเร็ว 

การทำงานของมูลนิธิชุมชนไท ได้สนับสนุนส่งเสริมชุมชนในรูปแบบเครือข่าย ทำให้หลายพื้นที่ในเครือข่ายเกิดความสนใจมากขึ้น ในหลายชุมชนที่ทางมูลนิธิชุมชนไทได้ลงทำงานสร้างกระบวนการชุมชน เช่น ชุมชนคนจนเมือง จ.ภูเก็ต , จ.อุบลฯ และเครือข่ายภัยพิบัติชุมชน เป็นต้น 

วันนี้ 9 ก.ย.2564 แกนนำเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ได้ลุกขึ้นมาต้มน้ำสมุนไพร โดยได้รับแบบอย่างจากชาวเลเกาะหลีเป๊ะ นำสูตรมาต้ม เพื่อไว้ดื่มในครอบครัว ในชุมชน และยังแจกจ่ายไปยังชุมชนอื่น ๆ อีกด้วย เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ และลดจำนวนผู้ติดเชื้อของชาวบ้าน โดยน้ำสมุนไพรดังกล่าว ได้มีชื่อที่เรียกกันว่า น้ำสมุนไพร 7 นางฟ้า คือการนำสมุนไพรไทย 7 ชนิดมาต้มรวมกันนั้นเอง