เครือข่ายจัดการภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี วางแผนเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมจากพายุที่จะพัดผ่านเข้าประเทศไทย

เครือข่ายจัดการภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี รวมตัวกันเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติน้ำท่วม จากพายุที่จะพัดผ่านเข้าประเทศไทย โดยการตรวจความพร้อมของเรือ เครื่องเรือ คนขับเรือ และการเคลื่อนย้ายสิ่งของและผู้ป่วย การขนย้ายข้าวของไปไว้บนแพ

19 ก.ย.2564 จากสถานการณ์ระดับน้ำเริ่มมีเพิ่มมากขึ้นที่ไหลมาจากจังหวัดต้นน้ำ และกระแสการเกิดพายุลูกใหม่ 2 ลูก ที่จะมุ่งตรงมายังประเทศไทยในช่วงวันที่ 23-26 ก.ย.2564 นี้ ซึ่งอาจจะมีฝนตกหนักในประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคอีสานตอนล่าง ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่เป็นจังหวัดอยู่ในที่ลุ่ม และหากมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นในจังหวัด รวมกับน้ำที่ไหลลงมาจากจังหวัดต้นน้ำ ผ่านมาทางแม่น้ำมูนมีปริมาณมากที่เกินกว่าจะรับได้ ก็จะทำให้จังหวัดอุบลราชธานี เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมสูงได้อย่างแน่นอน ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี 2562

 

วันนี้ เครือข่ายจัดการภัยพิบัติชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี ที่มูลนิธิชุมชนไท ได้ให้การสนับสนุน หนุนเสริมความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ จึงได้มาร่วมกันเตรียมความพร้อมซ้อมแผนรับมือ ทั้งในเรื่องของการเตรียมเรือ การขนย้ายผู้ป่วย การขนย้ายสิ่งของ ทีมอาสาสมัคร คนขับเรือ พื้นที่ปลอดภัย พื้นที่ครัวกลาง และการบริหารจัดการเมื่อเกิดภัย โดยการรับมือภัยพิบัติจะมี 4 ขั้นตอน คือ 1.การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัย 2.การเผชิญภัยหรือการบริหารจัดการเมื่อเกิดภัย 3.การฟื้นฟูการบริหารจัดการหลังเกิดภัย และ 4.การฝึกฝนความรู้ทั้งภาคทฤษีและปฏิบัติและการทำแผน เพื่อให้เกิดความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติธรรมชาติครั้งต่อ ๆ ไป

ซึ่งทั้ง 4 ขั้นตอน มูลนิธิชุมชนไท ได้ให้การสนับสนุนกระบวนการให้กับทีมอาสาสมัครภัยพิบัติชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 50 กว่าคนแล้ว ในการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ เพื่อการนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้รับความเสียหายน้อยที่สุด พึ่งคนอื่นให้น้อยที่สุด อยู่กับภัยให้ได้เมื่อภัยมา

https://www.facebook.com/100005118005432/videos/377130764106867/