ปทุมธานี ทำแผน เฝ้าระวัง สำรวจ ประชาสัมพันธ์ ติดตามสถานการณ์ก่อนเกิดภัย คือ เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติก่อนภัยมา

30 ก.ย.2564 เครือข่ายจัดการภัยพิบัติจังหวัดปทุมธานี ได้เตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19  โดยเครือข่ายภัยพิบัติจังหวัดปทุมธานี มูลนิธิขุมชนไท สสส. และอาสาสมัครภัยพิบัติชุมชนร่วมกัน ประเมินสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมเฝ้าระวังชุมชนริมน้ำปทุมธานีใน 4 ตำบล 19 พื้นที่ หรือกว่า 600 ครัวเรือน 

ซึ่งการประเมินร่วมกัน สรุปได้ว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องจะมีปริมาณน้ำในแม่น้ำฯเพิ่มขึ้น และคาดว่าช่วงเดือนตุลาคมนี้ ในพื้นที่ 4 ตำบลนี้ จะมีความเสี่ยงภัยหรือได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างแน่นอน จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกครัวเรือนได้ยกย้ายของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมรับมือ และเครือข่ายยังได้เตรียมเรือและติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดต่อไป