ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน

---------------------------------------------------------

ขั้นตอนการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย กรณีกรอกข้อมูลในคอมพิวเตอร์หรือมือถือ

1. เปิดไฟล์แบบฟอร์มสำหรับเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

3. ลงลายมือชื่อ **

4. Save ไฟล์

5. ส่งไฟล์ออนไลน์ (คลิกที่นี่)

** วิธีการลงลายมือชื่อ (เซ็นชื่อ)

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

----------------------------

ขั้นตอนการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย กรณีเขียนด้วยมือในแบบฟอร์ม

1. พริ้นไฟล์แบบฟอร์มสำหรับเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง

4. ถ่ายรูปแบบฟอร์ม 

5. ส่งไฟล์ภาพในระบบออนไลน์ (คลิกที่นี่) หรือส่งเอกสารทางไปรณีย์ได้ที่ :

จิรวรรณ ชูชำนาญ
มูลนิธิชุมชนไท เลขที่ 11 ซอยกรุงเทพกรีฑา1
ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
โทร.02-379-5386-7