พอช.อนุมัติงบประมาณบ้านมั่นคงชนบท 3 ชุมชนในเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต