แผนแก้ปัญหาผู้ประสบภัย กรณีบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา

date_video: 
20101101