ชาวบ้าน บ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคกลาง

ชาวมอแกลนจากบ้านนน้ำเค็มจังหวัดพังงาอาสาเดินทางมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดประทุมธานี พวกเขาได้นำประสบการณ์ตรงเมื่อครั้งเกิดภัยพิบัติสินามิมาปรับใช้ในการช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฎิรูปสังคมและการเมืองจังหวัดพังงา

date_video: 
20111201