ชาวเล...จากผู้บุกเบิกกลายเป็นผู้บุกรุก

Indigenous tribes day 2020