กระบวนการเตรียมชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

  

เนื้อหาในหนังสือ

จากชุมชนที่แทบล่มสลายจากเหตุการณ์สึนามิ กลายมาเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการภัยพิบัติ เรื่องราวจากประสบการณ์ตรงจากบ้านน้ำเค็ม
- ช่วงวิกฤติขณะเกิดเหตุ
- ช่วงฟื้นฟูหลังภัยพิบัติเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน
- เตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย
- หลักทั้งสิบขั้นของการจัดการโดยชุมชน

ตีพิมพ์ ปี 2555
ที่อยู่
ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านน้ำเค็ม
เลขที่ 68/7-8 ต.ถ้ำน้ำผุด
อ.เมือง จ.พังงา
โทร.076 460 785

สนับสนุนโดย
Aisasia
มูลนิธิชุมชนไท
ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านน้ำเค็ม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ขอขอบคุณ ทีวีบูรพา เอื้อเฟื้อภาพประกอบ