stock rice varieties

ขอเชิญร่วมระดมทุนคลังพันธุ์ข้าว สนับสนุนการฟื้นฟูและความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติ
ของชุมชนประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ฯ

ความร่วมมือระหว่างชุมชนในพื้นที่มูลนิธิข้าวขวัญ มูลนิธิชุมชนไท
โดยระดมทุนผ่านบัญชี มูลนิธิชุมชนไท ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีนครินทร์

เลขที่บัญชี 061-0-24961-4

อัพเดทข่าว

โรงเรียนบ้านน้ำเค็มปฏิบัติการจริง ซ้อมแผนป้องกันภัยในโรงเรียน

วันที่ 16 มีนาคม 2560 เป็นวันซ้อมแผนภาคปฏิบัติจริง โดยทีมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติบ้านน้ำเค็ม ร่วมกับโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ปภ.พังงา องค์กรแพลน จัดอบรมเรื่องการเตรียมรับมืออัคคีภัยและซ้อมแผนสมมุติเหตุการณ์จริง ซ้อมการอพยพภัยพิบัติในโรงเรียน มีเด็ก ๆ เข้าร่วม ทั้งโรงเรียน ในการ #เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในโรงเรียน เพื่อการเตรียมพร้อม เรียนรู้ รับมือ เมื่อภัยมา

โรงเรียนบ้านน้ำเค็มจัดทำแผนป้องกันภัยในโรงเรียน

8 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา และทีมเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติบ้านน้ำเค็ม ปภ.จังหวัดพังงา อบต.บางม่วง รพ.สต.บ้านน้ำเค็ม ผู้ใหญ่บ้านน้ำเค็ม คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม และกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ร่วมกันจัดทำแผนเตรียมพร้อมรับมือภัยกรณีไฟไหม้ขึ้น ซึ่งเป็นภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ในโรงเรียน

เสียงผู้หญิงร้องขอ 8 ข้อ "วันสตรีสากล" นายกต้องได้ยิน

“วันสตรีสากล” ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ซึ่งองค์กรที่ทำงานด้านผู้หญิงทั่วโลกจะรวมตัวกันเพื่อร่วมรำลึกถึงการต่อสู้เรียกร้องสิทธิของผู้หญิง ในประเทศไทยเองก็เช่นกัน เพราะเป็นหนึ่งในสมาชิกองค์กรสหประชาชาติ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญและส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงในสังคม มูลนิธิเพื่อนหญิงเป็นตัวแทนผู้หญิงไทย ส่งเสียงถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องความเสมอภาคให้เด็กและสตรี 8 ข้อ สร้างความสุขให้สตรีไทยใน “วันสตรีสากล”

มูลนิธิชุมชนไท ผนึกกำลังร่วมสรุปบทเรียนฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างยั่งยืน

วันที่ 10 กพ.60 มูลนิธิชุมชนไท สถาบันพัฒนาองค์กรชุมขน(อวค์การมหาชน) พอช.ภาคใต้ และเครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ ร่วมกันจัดสรุปบทเรียนพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ในอำเภอชะอวดและอำเภอเชียรใหญ่ร่วมกัน ณ ศาลาประชุม บ้านดอนจิก ม.4 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 

Welcome to มูลนิธิชุมชนไท

tsunami


ชาวเลหลังเกลียวคลื่นสึนามิ - จากผู้บุกเบิก เป็นผู้บุกรุก

https://www.youtube.com/watch?v=ERbtt0aF3fk

 

 

The Struggle for Secure Land Tenure
การต่อสู้เรื่่องที่ดินหลังสึนามิ

วีดีโอภาษาอังกฤษ  :  วีดีโอภาษาไทย

 

People Leadership in post Tsunami Recovery
ฟื้นฟูภัยพิบัติสึนามิ

วีดีโอภาษาอังกฤษ  :  วีดีโอภาษาไทย

 

The role of local goverment organization
บทบาทองค์กรท้องถิ่น

วีดีโอภาษาอังกฤษ  :  วีดีโอภาษาไทย

 

Recovery Efforts of Traditional Communities
ความพยายามในการฟื้นฟูวิถีชีวิตดั่งเดิม

วีดีโอภาษาอังกฤษ  :  วีดีโอภาษาไทย

 

The role of culture poetry of the Andaman
บทบาทวัฒนธรรมท้องถิ่น การฟื้นฟูหลังสึนามิที่มี
ประชาชนเป็นผู้นำ

วีดีโอภาษาอังกฤษ  :  วีดีโอภาษาไทย


 

No front page content has been created yet.