เวทียุติความไร้รัฐไร้สัญชาติของเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติประเทศไทย

(31 พ.ค.2566)
UNHCR ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย ยูนิเซฟ กระทรวงการต่างประเทศ จัดเวทียุติความไร้รัฐไร้สัญชาติของเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติประเทศไทย โดยมีมูลนิธิชุมชนไท กรรมการสิทธิมนุษยชน กรมการปกครอง และเครือข่ายที่ทำงานกับคนไร้รัฐ กว่า 100 คน

มูลนิธิชุมชนไทอบรมเยาวชนสำรวจข้อมูลสุขภาพชุมชน

(7 พ.ค.2566)
อบรมเยาวชนสำรวจข้อมูลสุขภาพคนไทยพลัดถิ่น เสริมความเข้มแข็งเครือข่ายสู่กลไกการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ สนับสนุนโดย สสส.

แก้ปัญหาคืนสัญชาติให้กับชาวเลและคนไทยพลัดถิ่น

(14 มี.ค.66)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในการประชุมแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะบุคคลให้กับชาวเลและคนไทยพลัดถิ่นเกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา

อบรมตลาดออนไลน์ขายสินค้าชุมชนกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นจังหวัดระนอง เพิ่มช่องทางรอดในสถานการณ์โควิด

(10 มี.ค.2564)
อบรมขายของออนไลน์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ชุมชนในการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ นำเสนอของดีมีคุณภาพของแต่ละชุมชน 

คนไทยพลัดถิ่นสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ความอยู่รอดจากภัยพิบัติโควิด-19

(19 ม.ค.2564)
ณ บ้านไร่เครา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมชนคนไทยพลัดถิ่น เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สร้างฐานในการดำรงชีพ โดยการสร้างเเปลงผักไว้กินในยามที่เจอสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ