ผู้ว่าฯพังงา ซ้อมแผนและศึกษาเส้นทางอพยพหนีสึนามิ

(16 ก.ค.2566)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา และมูลนิธิชุมชนไท ร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรม เดินวิ่ง เรียนรู้เส้นทางอพยพเมื่อเกิดสึนามิ Walk & Run for Tsunami Learning 2023 : Evacuation route

การจัดการภัยพิบัติเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดนครศรีธรรมราช

(19 เม.ย.2566)
การจัดการภัยพิบัติเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดนครศรีธรรมราช : จากรูปธรรมนี้สามารถขยายไปสู่นโยบายการจัดการภัยพิบัติชุมชน นโยบายส่งเสริมชุมชน และสนับสนุนให้ชุมชนจัดการภัยได้ด้วยตัวเองได้

พัฒนาโมเดลการทำงานกับเครือข่ายของ กพร.

(21 มี.ค.66)
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เสนอชื่อชุมชนบ้านน้ำเค็มเป็นชุมชนต้นแบบแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) เพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ประชุมชุมเครือข่ายภาคีชุมชนชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร

(14 มี.ค.66)
ประชุมชุมเครือข่ายภาคีชุมชนชายฝั่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ลดความเสี่ยงเดิมป้องกันความเสี่ยงใหม่สู่สังคมรู้เท่าทันภัยพิบัติ

(14 มี.ค.2566)
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจะรุนแรงขึ้น และหากเราไม่พร้อม เราก็จะเป็นประสบภัยพิบัติกันทุกคน เพราะเราทุกคนคือผู้เสี่ยงประสบภัยพิบัติทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ วางแผน การเตรียมความพร้อม จะทำให้เราปลอดภัยเมื่อภัยมาและจะไม่กลายเป็นผู้ประสบภัยพิบัติ

อบรมอาสาสมัคร 5 อำเภอนครศรีธรรมราช ต่อเรือ ซ่อมเรือ เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

(5-6 มี.ค.2564)
เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการต่อเรือเพื่อชุมชนในยามเกิดภัยพิบัติพัฒนาศักยภาพแกนนำเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

Pages