รมต.วัฒนธรรม เป็นประธาน สถาปนาเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ลำดับที่ 21

วันที่ 8 มีนาคม 2567 รมต.เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เป็นประธานในการสถาปนาพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ลำดับที่ 21 ณ ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลนเผ่ามอแกลนบ้านทับปลา-ลำปี หมู่ที่ 8 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

เฉลิมฉลองพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์ชาวเลบ้านทับตะวัน

วันที่ 7 มีนาคม 2567 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และภริยา ลงพื้นที่ร่วมแสดงความยินดี และชื่นชมพื้นที่เขตคุ้มครองวัฒนธรรมชาวเลทับตะวัน ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

อบรมเยาวชนใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น สู่การประกาศเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมชาวเล

(6-8 มิ.ย.2566)
อบรมเยาวชนชาวเลใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น สู่การประกาศเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลงนามปฏิญญาอ่าวลันตา ว่าด้วยการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

(25 เม.ย.2566)
ประกาศ “ปฏิญญาอ่าวลันตา การขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยอำเภอเกาะลันตาจะจัดตั้งคณะกรรมการซึ่งมีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นกลไกกลางในการปฏิญญานี้ไปสู่การปฏิบัติและการพัฒนาลันตาที่ยั่งยืน Blue & Green Island

ตลาดวัฒนธรรมชาวเล (อูรักราโว้ย เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล) ดินแดนแห่งชาติพันธุ์ดั้งเดิม ที่ประกาศให้เกาะหลีเป๊ะเป็นเขตแดนของสยาม

(4 เม.ย.2566)
ขอเชิญสนับสนุนกองทุนพัฒนาพื้นที่ชาวเลเกาะหลีเป๊ะเป็น 1.ตลาดชาวเล 2.ศูนย์วัฒนธรรม-วิถีชีวิต 3.ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ บนดินแดนแห่งชาติพันธุ์ดั้งเดิม ที่ประกาศให้เกาะหลีเป๊ะเป็นเขตแดนของสยาม

ผลผลิตนักสื่อสารชุมชน เยาวชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล

(29 มี.ค.2566)
ผลผลิตของนักสื่อสารชุมชน เยาวชนชาวเลอูรักลาโว้ย หลังจากที่มูลนิธิชุมชนไทได้อบรมให้ความรู้ต่าง ๆ ด้านการสื่อสารให้กับเด็กเยาวชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ เพื่อสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ ของบ้านเกิดตนเองต่อสังคม

Pages