80 ปี อคิน รพีพัฒน์

  

จาก เจ้าชาวบ้าน ถึงคนธรรม
๘ ทศวรรษแห่งการตามหาความยุตฺิธรรมในสังคมไทย

เนื้อหาในหนังสือ

- บทที่ 1 80 ปี อคิน รพีพัฒน์
- บทที่ 2 บทเรียนจาก...อคิน
- บทที่ 3 กระบวนการยุติธรรม
- บทที่ 4 อาจารย์อคิน กับความห่วงใย
.....

บรรณาธิการ
นางปรีดา คงแป้น

กองบรรณาธิการ
มณฑา อัจฉริยกุล , ศรินพร พุ่มมณี , มณฑลี เนื้อทอง , ศิรินันต์ สุวรรณโมลี , จิรวรรณ ชูชำนาญ , สุภาภรณ์ จรูญรัตติกุล , พิชิต ไพศาลโอภาส

บทกวีใต้ภาพ
บำรุง บุญปัญญา นักพัฒนาอาวุโส