ผู้ว่าฯระนองเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเครือข่ายภัยพิบัติชุมชน

ผู้ว่าฯระนองเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเครือข่ายภัยพิบัติชุมชน พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครภัยพิบัติชุมชนและเครือข่าย ด้านการพยากรณ์อากาศ การบริหารจัดการน้ำ และการกู้ชีพกู้ภัย ในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชน

ในวันที่ 1 มี.ค. 2564 นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนจังหวัดระนอง ที่ห้องราชาวดี เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น ระนอง โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง อุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนอง ชลประทานจังหวัดระนอง ผู้แทนมูลนิธิชุมชนไท สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) หัวหน้าส่วนราชการ และอาสาสมัครภัยพิบัติชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม

นายสำราญ ใจดี ประธานเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนจังหวัดระนอง กล่าวว่า การจัดอบรมอาสาภัยพิบัติโดยชุมชนจังหวัดระนองครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิชุมชนไท สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) โดยนำสมาชิกเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนมาเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครภัยพิบัติชุมชนและเครือข่าย ด้านการพยากรณ์อากาศ การบริหารจัดการน้ำ และการกู้ชีพกู้ภัย ในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชน

เครือข่ายชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจังหวัดระนอง จึงได้กำหนดจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชน เพื่อให้เกิดการทำงานที่ต่อเนื่อง มีระบบ มีแผนการเตรียมความพร้อมทั้งในเวลาปกติและเวลาเกิดภัย โดยทางเครือข่ายฯ ได้ทำหนังสือไปยังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองพิจารณาแล้ว เพื่อให้การฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครฯในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์

จังหวัดระนองอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภัยพิบัติชุมชน
https://www.facebook.com/308613609300183/posts/1936939929800868/

https://www.facebook.com/ChumchonThaiFoundation/posts/4474189752598237