EP.พิเศษ สุขภาวะคนไทยพลัดถิ่นและชาวเล #3 ตอน เสียงเด็ก G ถึงรัฐบาลใหม่

Body: 
ฟังเสียงเด็ก G ส่งถึงรัฐบาลใหม่ กับปัญหาสิทธิสาถานะคนไทยพลัดถิ่นเด็ก G กับการแก้ปัญหาสิทธิสถานะเพียงชั่วคราว หากพ้นสภาพนักเรียนนักศึกษาแล้ว กลับต้องเผชิญกับปัญหาด้านบัตรประชาชนอีกครั้ง ร่วมเสวนาโดย คุณภวคินท์ แสงคง(มูลนิธิชุมชนไท) และคุณสุพรรณแก้ว ภักดี (คนไทยพลัดถิ่นอดีต เด็กG)"