EP.4 จากชุมชนไร้สิทธิ์ สู่ชุมชนมั่นคงในที่ดินที่อยู่อาศัย

Body: 

จากชุมชนไร้สิทธิ สู่ชุมชนมั่นคงในที่ดินที่อยู่อาศัย ร่วมเสวนาโดย คุณสินชัย รู้เพราะจีน จากชุมชนประชาอุดม ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต ร่วมเรียนรู้กระบวนการการจัดการชุมชนไปพร้อม ๆ กัน