EP.12 เศรษฐกิจชุมชนและเรื่องราวการต่อสู้ของชุมชนชาวเลเกาะจัม จ.กระบี่

Body: 

ร่วมพูดคุย คุณนารี วงศ์สาชล ชาวอุรักลาโว้ย เกาะจัม จังหวัดกระบี่ คุณพชิยา แก้วขาว จากมูลนิธิชุมชนไท ดำเนินรายการโดย นายเรียง สีแก้ว ณ เกาะจัม จ.กระบี่