EP.13 "พลังคนจนภูเก็ต" ส่วนร่วมการพัฒนาสู่เมืองยั่งยืน

Body: 

"พลังคนจนภูเก็ต" ส่วนร่วมการพัฒนาสู่เมืองยั่งยืน เรื่องราว #คนจนเมืองภูเก็ต "ชุมชนปลากะตักพัฒนา" อดีตต้องไปนอนข้างศาลากลางกว่า 30 วัน จนบางคู่ได้แต่งงานหน้าศาลากลาง ชวนฟังเรื่องราวพลังคนจนเมืองภูเก็ตกับการต่อสู้เพื่อความมั่นคงในที่ดินที่อยู่อาศัย บ้านมั่นคง ด้วยเครื่องมือการรวมกลุ่มทำออมทรัพย์ จนเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมพัฒนาเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกับ คุณ ไพรัช เพ็งจันทร์ ตัวแทนเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาเมืองภูเก็ต คุณ สนชัย ฤทธิชัย จากมูลนิธิชุมชนไท จ.ภูเก็ต ดำเนินรายการโดย นายเรียง สีแก้ว