EP.15 ไทยพลัดถิ่น​ ศักยภาพ​ที่เป็นประโยชน์​กับประเทศไทย

Body: 

ติดตามชมเรื่องราวชีวิต "คนไทยพลัดถิ่น" กลุ่มคนไทยผู้เสียสละ ครั้งดินแดนสยามตกไปเป็นของอังกฤษ ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกับ คุณโชไอซ์ ปาทาน ตัวแทนคนรุ่นใหม่เครือข่ายคืนสัญชาติ​คนไทยพลัดถิ่นฯ คุณ วรรธิดา​ เมืองแก้ว จากมูลนิธิชุมชนไท ดำเนินรายการโดย นายเรียง สีแก้ว และ วารีรัตน์ คงแป้น ----- [ ชุมชนไทสร้างคน คนสร้างชุมชน ชุมชนสร้างสังคมไทย ] รับชมทาง Facebook Live #มูลนิธิชุมชนไท #สภาประชาชนภาคใต้ #เสียงใจชาวเล และ ภาคีความร่วมมือ #เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง #คปสม. และ ชมย้อนหลังใน FB #คนไทยพลัดถิ่น