Strengthening ethnic group ‘Chao Lay’ to drive laws and policies in cultural protected areas

สำนักประชากรแห่งสหประชาชาติ ได้สนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเลราไวย์ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน การแปรรูปอาหารทะเล การผลิต การจำหน่าย การตลาดออนไลน์

Strengthening ethnic group ‘Chao Lay’ to drive laws and policies in cultural protected areas

UNDP โดยสำนักประชากรแห่งสหประชาชาติ ได้สนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเลราไวย์ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ ม.ค.2564 - มิ.ย.2564 โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน การแปรรูปอาหารทะเล การผลิต การจำหน่าย การตลาดออนไลน์ รวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง การทำบ้านปลา สัตว์น้ำ เพื่อให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ในระยะยาว และก้าวพ้นวิกฤติ โควิด-19 ไปได้

11 ม.ค.2564 ชุมชนราไวย์ได้สร้างบ้าน #กุ้งมังกร โดยใช้ท่อน้ำเหลือทิ้ง ที่อาจมองว่าเป็นขยะไร้ค่า แต่ชาวเลบางชุมชนเขาใช้ดัดแปลงให้เป็นบ้านกุ้งมังกร โดยการนำท่อมาตัดให้ได้ประมาณแล้วผูกติดกับหิน นำไปจมน้ำไว้ใต้ทะเล หรือที่เขาเรียกว่าบ้านกุ้งมังกร แล้วรอให้กุ้งมังกรเข้ามา เพื่อง่ายต่อการจับมาขายตัวเป็น ๆ ได้ ถือเป็นการประยุกต์ของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์อีกวิถีหนึ่ง