ชาวเลหลีเป๊ะเดินหน้าวางแผนสร้างบ้านพอเพียง

ชาวเลหลีเป๊ะเดินหน้าวางแผนสร้างบ้านพอเพียง สำหรับรอบปีงบประมาณ 2564  โดยได้รับการอนุมัติดำเนินการ จำนวน 95 หลังคาเรือน

28 ม.ค.2564 ชมรมชาวเลอูรักลาโว้ยเกาะหลีเป๊ะ ประชุมวางแผนการจัดการเรื่องบ้านพอเพียง สำหรับรอบปีงบประมาณ 2564  โดยได้รับการอนุมัติดำเนินการ จำนวน 95 หลังคาเรือน จากจำนวนการสำรวจทั้งหมด 150 หลัง ซึ่งส่วนที่เหลืออีก 55 หลังคาเรือน จะเป็นแผนของการดำเนินงานในปี 2565 ต่อไป โดยในการประชุมครั้งนี้ เพื่อวางแผนการดำเนินงานในส่วนที่ได้รับอนุมัติแล้ว และเตรียมเสนอบ้านมั่นคงเพิ่มอีก 50 หลังคาเรือน