มวยกาหยงของชาวเลกลุ่มราไวย์

มวยกาหยง ราไวย์มวยกาหยง เป็นศิลปะการป้องกันตัวของชาวเล กลุ่มราไวย์ จ.ภูเก็ต ซึ่งสืบทอดมาจากประเทศมาเลเซีย มักนำแสดงในโอกาสต่างๆ ได้แก่ พิธีไหว้ครู พิธีการแก้บนหรือภาษาพื้นบ้าน เรียกว่า การแก้หฺมฺรย และรับเชิญไปสาธิตในงานการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม การรำมวยกาหยงในพิธีไหว้ครูงานพิธีไหว้ครูประจำปี จัดขึ้นในวันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เพื่อความเป็นสิริมงคลและเชิดชูเกียรติระลึกถึงครูบาอาจารย์ ผู้ถ่ายทอดวิชาศิลปะการต่อสู้มวย กาหยง โดยจะต้องเตรียมเครื่องบวงสรวง บูชาครู ดังนี้ 1.กล้วยสุก 3 เครือ ประกอบด้วย กล้วยน้ำว้า กล้วยเปรี้ยว และกล้วยขม อย่างละเครือ 2.เครื่องหอม กำยาน 3.เหล้าขาว 4.น้ำหรือน้ำหวาน 5.ข้าวตอก 6.หมากพลู 7.ใบจากหรือบุหรี่ 8.เทียนขาว 9.กำนล (เงินบูชาครู จำนวนลงท้ายด้วยเลข 9)

เครื่องดนตรี 4 ชนิด ประกอบด้วย

1. กลองทน 2 ลูก ลูกยืนเรียกว่า “กลองตัวเมีย” ส่วนลูกขัด เรียกว่า “กลองตัวผู้”

2. ปี่กาหยง ทำจากไม้กำจัดหรือไม้การบูร

3. โหม่ง 1 ชุด ลักษณะเป็นแผ่นเหล็ก รูปวงกลม ตรงกลาง มีปุ่มนูน ใช้ตีประกอบจังหวะดนตรี

4. ไม้แกระ เป็นไม้ท่อนแบนๆ 2 อัน ขนาดเหมาะมือ ใช้ตีกระทบกัน เป็นจังหวะดนตรี

ทั้งนี้ ชาวราไวย์เชื่อว่าขณะทำพิธี ห้ามผู้หญิงเข้าใกล้และแตะต้องเครื่องดนตรี

มวยกาหยง ราไวย์

การประกอบพิธีไหว้ครูครูหมอหรือโต๊ะครูในพิธีจะกล่าวเชิญครูบาอาจารย์มวยกาหยงเป็นภาษาชาวเลให้เข้ามาในพิธี พร้อมจุดควันกำยานเป็นสัญญาณนำทางให้ครูมาถึงที่จัดพิธี แล้วเบิกเครื่องดนตรีโดยครูหมอจะยื่นมือไปตีและแตะเครื่องดนตรีทุกชิ้นที่วางไว้ตรงหน้า จากนั้น กำข้าวตอกพร้อมกล่าวเป็นภาษาชาวเลในการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธีแล้วโปรยข้าวตอกไปรอบๆ บริเวณพิธี เชิญครูรับเครื่องบูชาโดยจัดเครื่องบูชาไปวางไว้ข้างนอกบริเวณ

จากนั้นนักดนตรีรับเครื่องดนตรีของตนไปเตรียมพร้อมบรรเลงเพลง ขณะที่นักมวยออกมาไหว้ครูทีละคน โดยคุกเข่าข้างหนึ่งใช้มือขวากอบควันกำยานใส่ศีรษะ แล้วกำข้าวตอกในพิธีโรยบนตัวและรอบๆ บริเวณ แล้วแสดงท่ารำไหว้ครูเป็นท่ารำในลักษณะการอบอุ่นร่างกาย เมื่อนักมวยทั้งสองฝ่าย เมื่อไหว้ครูเสร็จแล้ว นักดนตรีบรรเลงเพลงปี่ เรียกว่า “ลากู” ส่วนนักมวยทำท่ารำ มวยกาหยง เรียกว่า “นารีกาหย๋ก” เมื่อรำ และพักจนครบเจ็ดเพลงแล้วจะหยุดพักเพื่อแจกจ่ายอาหารแก่ผู้เข้าร่วมในพิธีทุกคนเป็นการเสร็จสิ้นพิธี ไหว้ครู ส่วนงานพิธีแก้บนจะจัดทำเมื่อมีการจ้างวานจากชาวบ้านในชุมชนที่ได้บนบานศาลกล่าวไว้กับเจ้าที่เจ้าทางหรือเจ้าทะเลในกรณีเจ็บป่วยไม่สบาย เมื่อหายแล้วและมีความพร้อมก็จะทำพิธีแก้บน และในกรณีที่เกิดอาเพท ออกทะเลแล้วประสบปัญหาภัยทางทะเลแล้วบนบานไว้ หากปลอดภัยกลับถึงฝั่งก็ทำพิธีบูชาครูแก้บน....


ข้อมูล 
วารสารวัฒนธรรมไทย และ ข่าวสดออนไลน์

www.southdose.com/index.php/component/k2/item/1962-มวยกาหยง-ของชาวเล-กลุ่มราไวย์