อาสาสมัครนครศรีฯ สร้างแพเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติน้ำท่วม

ทำแพ (hand mand) ขนาดความยาว 2 เมตร ตามภูมิปัญญาของคนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการเข้าช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของต่าง ๆ จากบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม
31 ม.ค.2564 

สมาชิกเครือข่ายจัดการภัยพิบัติชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอชะอวด เล่าว่า ได้รับเงินบริจาคจากเพื่อเครือข่ายภัยพิบัติจังหวัดระนอง 10,000 กว่าบาท โดยเครือข่ายฯได้นำเงินมาจัดซื้ออุปกรณ์ในการทำแพ (hand mand) ขนาดความยาว 2 เมตร ตามภูมิปัญญาของคนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการเข้าช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของต่าง ๆ จากบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมในครั้งนี้ 

การบริหารการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็แกนหลัก โดยการดำเนินงานจะเป็นไปตามมติคณะกรรมการของเครือข่ายที่ได้ช่วยกันกลั่นกรองแล้วถึงความเหมาะสมและสมควรที่จะดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด