พรานบ้าน พรานเมือง

  

เนื้อหาในหนังสือ

- การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาที่อยู่อาศัย
- การส่งเสริมธุรกิจชุมชน
- การออมทรัพย์ชุมชน
- การจัดการขยะโดยองค์กรชุมชน
- การพัฒนาสวัสดิการชุมชน เด็ก คนชรา
- การพัฒนาภาคประชาชน

ผู้เขียน : สุวัฒน์ คงแป้น
"พรานบ้าน การพัฒนาภาคประชาชน"  เป็นการนำรูปธรรมของการพัฒนาภาคประชาชน ที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆ ทั้งภาคเมืองและชนบทที่เคยตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ต่างๆ มาแล้ว เช่น มติชนรายวัน  ข่าวสด  ผู้จัดการรายสัปดาห์  ไทยโพสต์  มาเป็นบทสะท้อนให้เห็นทิศทางการพัฒนา ที่ประชาชนร่วมกันทำอย่างครบวงจร เพื่อประโยชน์ในการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกันระหว่าง ประชาชนด้วยกันเอง และหน่วยงานพัฒนาต่างๆ