EP.18 หนังสั้นชาวเลอันดามัน​ ความเท่าเทียมในทัศนะคนทำสื่อไทย

คุยกับคนทำหนังสั้นชาวเลอันดามัน หนังที่สะท้อนเรื่องราวชาวเล​ 3​ มอแกน มอแกลน และอูรักลาโว้ย ที่ยังดำรงวิถีชีวิต​ วัฒนธรรมแบบชนเผ่าพื้นเมือง คนทั่วโลกสนใจ​ แต่ยังถูกจำกัดการพัฒนา​ในทุกมิติ

EP.พิเศษ คุยกับกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ รุ่นใหม่ ร่วมพูดคุยด้วย

ร่วมคุยกับกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ รุ่นใหม่ ชวนฟังสภาพชุมชน,ปัญหา,ข้อเสนอกลุ่มชาติพันธุ์รุ่นใหม่ จัดโดย #มูลนิธิชุมชนไท #เครือข่ายชาวเลอันดามัน และ#สภาผู้ชมและผู้ฟังไทยพีบีเอสภาคใต้

ร่วมพูดคุยกับเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอูรักลาโว้ย , มอแกลน และชาติพันธุ์ไทดำ

EP.16 จากชาวเลบ้านทับตะวันสู่เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม

EP.16 ตอน จากชาวเลบ้านทับตะวันสู่เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม

ร่วมพูดคุยและร่วมขับเคลื่อนเขตส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ กับป้าลาบ หาญทะเล น.ส.อรวรรณ หาญทะเล ณ ชุมชนชาวเลมอแกลนชุมชนทับตะวัน ซึ่งปัจจุบันได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดส่งหนังสือถึงกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความเห็น ก่อนนำเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีและสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

EP.15 ไทยพลัดถิ่น​ ศักยภาพ​ที่เป็นประโยชน์​กับประเทศไทย

EP.15 ตอน "ไทยพลัดถิ่น​ ศักยภาพ​ที่เป็นประโยชน์​กับประเทศไทย"

ติดตามชมเรื่องราวชีวิต "คนไทยพลัดถิ่น" กลุ่มคนไทยผู้เสียสละ ครั้งดินแดนสยามตกไปเป็นของอังกฤษ ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกับ คุณโชไอซ์ ปาทาน ตัวแทนคนรุ่นใหม่เครือข่ายคืนสัญชาติ​คนไทยพลัดถิ่นฯ คุณ วรรธิดา​ เมืองแก้ว จากมูลนิธิชุมชนไท ดำเนินรายการโดย นายเรียง สีแก้ว และ วารีรัตน์ คงแป้น -----
[ ชุมชนไทสร้างคน คนสร้างชุมชน ชุมชนสร้างสังคมไทย ] รับชมทาง Facebook Live #มูลนิธิชุมชนไท #สภาประชาชนภาคใต้ #เสียงใจชาวเล และ ภาคีความร่วมมือ #เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง #คปสม. และ ชมย้อนหลังใน FB #คนไทยพลัดถิ่น

EP.14 การศึกษาชาวเลฯ ศักยภาพความรู้สู่การพัฒนาเกาะหลีเป๊ะ

EP.14 ตอน การศึกษาชาวเลฯ ศักยภาพความรู้สู่การพัฒนาเกาะหลีเป๊ะ

ตอน "การศึกษาชาวเลฯ ศักยภาพความรู้สู่การพัฒนาเกาะหลีเป๊ะ" ติดตามชมเรื่องราว "ครูแสงโสม หาญทะเล และครูชาวเลเกาะหลีเป๊ะที่กำลังสร้างฐานศักยภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาเกาะแสนล้่านให้ยั่งยืน "ครูแสงโสมและครูชาวเลในโรงเรียนเกาะหลีเป๊ะ" คือต้นแบบชาวเลผู้มีองค์ความรู้การจัดการศึกษาบนฐานศักยภาพของชาวเลฯที่มีรูปธรรม เพื่อให้เด็กชาวเลได้เติบโตมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเกาะหลีเป๊ะให้ยั่งยืน ด้วยแนวทางความรู้ การศึกษา วิถีภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่สอดคล้อง เท่าทัน การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงมูลค่า มูลนิธิชุมชนไทและภาคี หนุนเสริมอย่างไร ? ติดตาม ! ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกับ คุณครู แสงโสม หาญทะเล /ตัวแทนครูชาวเลฯและเครือข่ายชาวเล อันดามัน คุณ พิชญา แก้วขาว จากมูลนิธิชุมชนไท ดำเนินรายการโดย นายเรียง สีแก้ว และ วารีรัตน์ คงแป้น [ ชุมชนไทสร้างคน คนสร้างชุมชน ชุมชนสร้างสังคมไทย ]

EP.13 "พลังคนจนภูเก็ต" ส่วนร่วมการพัฒนาสู่เมืองยั่งยืน

EP.13 ตอน "พลังคนจนภูเก็ต" ส่วนร่วมการพัฒนาสู่เมืองยั่งยืน

"พลังคนจนภูเก็ต" ส่วนร่วมการพัฒนาสู่เมืองยั่งยืน เรื่องราว #คนจนเมืองภูเก็ต "ชุมชนปลากะตักพัฒนา" อดีตต้องไปนอนข้างศาลากลางกว่า 30 วัน จนบางคู่ได้แต่งงานหน้าศาลากลาง ชวนฟังเรื่องราวพลังคนจนเมืองภูเก็ตกับการต่อสู้เพื่อความมั่นคงในที่ดินที่อยู่อาศัย บ้านมั่นคง ด้วยเครื่องมือการรวมกลุ่มทำออมทรัพย์ จนเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมพัฒนาเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกับ คุณ ไพรัช เพ็งจันทร์ ตัวแทนเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาเมืองภูเก็ต คุณ สนชัย ฤทธิชัย จากมูลนิธิชุมชนไท จ.ภูเก็ต
ดำเนินรายการโดย นายเรียง สีแก้ว

Pages