ชุมชนปลากะตักพัฒนา จังหวัดภูเก็ต ยกระดับกลุ่มอาชีพ

ชุมชนปลากะตักพัฒนา จังหวัดภูเก็ต ยกระดับกลุ่มอาชีพ หลังจากที่มูลนิธิชุมชนไทได้มาจัดกระบวนการชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนการออกแบบวางระบบให้กลุ่มมีความแข็มแข็ง
วันที่ 5 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงาน  ธกส. จังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ชุมชนปลากะตักพัฒนา ติดตามความคืบหน้าโครงการธุรกิจสร้างไทยชุมชนปลากะตักพัฒนา ในการสนับสนุนกองทุนหมุนเวียน โดยการให้ใช้สินเชื่อจำนวน 2,000,000 บาท ซึ่งมีดอกเบี้ย 100 บาทต่อเงินต้น 1 ล้านบาท ซึ่งจากการหารือจะมีแนวทางสนับสนุนช่วยเหลือวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพและจะให้วงเงินกองทุนเพิ่มเติมอีก 1,000,000 บาท โดยกลุ่มอาชีพที่เกิดขึ้นได้ดำเนินการมาหลายปี หลังจากที่มีมูลนิธิชุมชนไทได้มาจัดกระบวนการชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนการออกแบบวางระบบให้กลุ่มมีความแข็มแข็ง เกิดประโยชน์กับสมาชิก ซึ่งปัจจุบันได้ส่งผลไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด ได้เข้ามาสนับสนุนต่อยอดอย่างต่อเนื่อง