หนังสือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดิน ที่อยู่อาศัย

ลีลาปาเต๊ะ พลังผู้หญิง พลังชุมชน

  

เนื้อหาในหนังสือ

- กระบวนการอบรม
- ความรู้ในกระบวนการอบรมผู้หญิง

ลีลาปาเต๊ะ คือ "ตำราจากโรงเรียนชาวบ้าน"
จัดให้การศึกษาผู้หญิงกลุ่มหนึ่ง ที่พวกเธอมุ่งหวังการปกป้องสิทธิชุมชนและร่วมพัฒนาสังคม
เรามาจาก...ลุ่มน้ำปัตตานี  ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และฝั่งทะเลอันดามัน

"เครือข่ายชุมชนศรัทธาชายแดนใต้...ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต เครือข่ายฟื้นฟูเกาะลันตา เครือข่ายชุมชนจังหวัดพังงา คนไทยพลัดถิ่นและชาวเล"

พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน 2553  จำนวน 2,000 เล่ม

สนับสนุนโดย  
องค์การแอ็คชั่นเอดประเทศไทย  , กองทุนการเมืองภาคพลเมือง , มูลนิธิชุมชนไท (มชท.) , โรงเรียนชาวบ้าน เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่ดินคือชีวิต ฝ่าวิกฤตที่ดินคนจน

  

เนื้อหาในหนังสือ

- คนจนเกตุแก้วกับชีวิตที่มั่นคงในย่านทาเลทอง
- โหนทรายทองพัฒนาชีวิตกรรมสิทธิร่วม
- นาพางโมเดลความยั่งยืนจากมือประชาชน
- เมื่อคนไร้ที่ดินคลองไทรพัฒนาลุกขึ้นมาเสนอนโยบายการแก้ปัญหาที่ดิน
- ทับตะวันหนึ่งพื้นที่นาร่องสู่เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม
- บ้านกลาง : บทสะท้อนสิทธิชุมชนต้องมาจากคนในพื้นที่
- ไร่เครา เดินหน้าปัญหาสัญชาติ...สู่ความมั่นคงในที่อยู่อาศัย
- Rights to Land กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

ที่ปรึกษา : จำนงค์ จิตนิรัตน์ , ปรีดา คงแป้น , ประยงค์ ดอกลาใย , รุ่งทิพย์ อิ่มรุ่งเรือง , ศิรวัฒน์ แดงซอน
ผู้เรียบเรียง : สุวัฒน์ คงแป้น
จำนวนพิมพ์ 800 เล่ม   ปีที่พิมพ์ กุมภาพันธ์ 2562 
ผลิตโดย : มูลนิธิชุมชนไท , องค์การแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) และมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ
สนับสนุนโดย : สหภาพยุโรป

อิตติฮาด ชุมชนศรัทธา "กัมปงตักวา"

  

เนื้อหาในหนังสือ

กองทุนกีรออาตี*...ธนาคารทองบ้านแยะใน
- บทที่ 1 บ้านชายแดนไทย-มาเลย์
- บทที่ 2 ฟันเฟืองริเริ่ม
- บทที่ 3 สร้างกระบวน
- บทที่ 4 โครงการทองลอยฟ้า
- บทที่ 5 สวัสดิการ..ผ่อนหนักเป็นเบา
- บทที่ 6 ไม่นำโดยศาสนา ไม่สำเร็จ

กรณีบ้านชุมบก
- บทที่ 1 ชุมชนคนชุมบก
- บทที่ 2 สะสมประสบการณ์ ค้นหาแนวทาง วิเคราะห์ตัวเอง
- บทที่ 3 ก่อนจะก่อตั้งออมทรัพย์อิตติฮาด*
- บทที่ 4 อิตติฮาดกลุ่มออมทรัพย์เพ่อื ความสามัคคี
- บทที่ 5 วิธีคิด..พลิกความขัดแย้งสร้างคุณภาพชีวิต
- บทที่ 6 คุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนไป
- บทที่ 7 วงจรกระบวนการสำคัญ
- บทที่ 8 วิสัยทัศน์และความหวังชุมชนในฝันบ้านชุมบก

พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2558
จัดทำและเผยแพร่โดย : เครือข่ายชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา
ที่ปรึกษา : มูลนิธิชุมชนไท
คณะทำงาน : คนึงนิจ มากชูชิต , ปอเต๊ะ ลาเต๊ะมาหะม๊ะ , ซูกรุมัน มูสอ
ผู้เขียน : จำนงค์ จิตนิรัตน์
สนับสนุนงบประมาณโดย : องค์กรแอคชั่นเอด ประเทศไทย
จำนวนพิมพ์ : 1,000 เล่ม
ปก/รูปเล่ม : เครือข่ายชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา

Pages

Subscribe to RSS - หนังสือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดิน ที่อยู่อาศัย

User login