หนังสือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดิน ที่อยู่อาศัย

ลีลาปาเต๊ะ พลังผู้หญิง พลังชุมชน

  

เนื้อหาในหนังสือ

- กระบวนการอบรม
- ความรู้ในกระบวนการอบรมผู้หญิง

การศึกษาผู้หญิงกลุ่มหนึ่ง ที่พวกเธอมุ่งหวังการปกป้องสิทธิชุมชนและร่วมพัฒนาสังคม
เรามาจาก...ลุ่มน้ำปัตตานี  ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และฝั่งทะเลอันดามัน

ที่ดินคือชีวิต ฝ่าวิกฤตที่ดินคนจน

  

เนื้อหาในหนังสือ

- คนจนเกตุแก้วกับชีวิตที่มั่นคงในย่านทาเลทอง
- โหนทรายทองพัฒนาชีวิตกรรมสิทธิร่วม
- นาพางโมเดลความยั่งยืนจากมือประชาชน
- เมื่อคนไร้ที่ดินคลองไทรพัฒนาลุกขึ้นมาเสนอนโยบายการแก้ปัญหาที่ดิน
- ทับตะวันหนึ่งพื้นที่นาร่องสู่เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม
- บ้านกลาง : บทสะท้อนสิทธิชุมชนต้องมาจากคนในพื้นที่
- ไร่เครา เดินหน้าปัญหาสัญชาติ...สู่ความมั่นคงในที่อยู่อาศัย
- Rights to Land กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

อิตติฮาด ชุมชนศรัทธา "กัมปงตักวา"

  

เนื้อหาในหนังสือ

กองทุนกีรออาตี*...ธนาคารทองบ้านแยะใน
- บทที่ 1 บ้านชายแดนไทย-มาเลย์
- บทที่ 2 ฟันเฟืองริเริ่ม
- บทที่ 3 สร้างกระบวน
- บทที่ 4 โครงการทองลอยฟ้า
- บทที่ 5 สวัสดิการ..ผ่อนหนักเป็นเบา
- บทที่ 6 ไม่นำโดยศาสนา ไม่สำเร็จ

กรณีบ้านชุมบก
- บทที่ 1 ชุมชนคนชุมบก
- บทที่ 2 สะสมประสบการณ์ ค้นหาแนวทาง วิเคราะห์ตัวเอง
- บทที่ 3 ก่อนจะก่อตั้งออมทรัพย์อิตติฮาด*
- บทที่ 4 อิตติฮาดกลุ่มออมทรัพย์เพ่อื ความสามัคคี
- บทที่ 5 วิธีคิด..พลิกความขัดแย้งสร้างคุณภาพชีวิต
- บทที่ 6 คุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนไป
- บทที่ 7 วงจรกระบวนการสำคัญ
- บทที่ 8 วิสัยทัศน์และความหวังชุมชนในฝันบ้านชุมบก

Pages

Subscribe to RSS - หนังสือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดิน ที่อยู่อาศัย