พลังความร่วมมือ ป้องกัน ส่งเสริม สุขภาวะชาวเลและคนไทยพลัดถิ่น

Body: 

ชุมชนไทTalk พลังความร่วมมือ EP4 ตอน สิทธิทางวัฒนธรรมกับความสัมพันธ์เครือข่ายฯ" ร่วมเสวนาโดย

  • คุณเกรียงไกร ชีช่วง/ประธานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
  • คุณนารี วงศาชล/ตัวแทนชาวเลอันดามัน
  • คุณบุญเสริม ประกอบปราณ/ตัวแทนคนไทยพลัดถิ่น