แพทย์ทางร่วม ภูมิปัญญา คือ ทางเลือกทางรอดของชาวเล และคนไทยพลัดถิ่น

Body: 

พลังความร่วมมือ EP5 #ชุมชนไทTalk EP5 พลังความร่วมมือฯ ตอน "แพทย์ทางร่วม ภูมิปัญญา คือทางเลือกทางรอดของชาวเล และคนไทยพลัดถิ่น" ร่วมเสวนาโดย 

  • คุณสันติ โฉมยงค์ /ประธานสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ Thai PBS ภาคกลาง
  • คุณอรวรรณ หาญทะเล/ตัวแทนชาวเลมอแกลน จ.พังงา
  • คุณสัญญา ติ้นชัยภูมิ /ตัวแทนคนไทยพลัดถิ่นฯ"