เฉลิมฉลองพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์ชาวเลบ้านทับตะวัน

เฉลิมฉลองพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์ชาวเลบ้านทับตะวัน

วันที่ 7 มีนาคม 2567 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และภริยา ลงพื้นที่ร่วมแสดงความยินดี และชื่นชมพื้นที่เขตคุ้มครองวัฒนธรรมชาวเลทับตะวัน ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และรับประทานอาหาร ร่วมกับ พี่น้องชาวเล ส่วนราชการ และเครือข่าย อย่างชื่นมื่น

หลังจาก สภาผู้แทนราษฎร รับหลักการกฎหมายชาติพันธุ์ ทั้ง 5 ฉบับ แล้ว รัฐบาล ประกาศเดินหน้า เตรียมการชุมชนให้พร้อม สร้างความเข้าใจหน่วยงานให้หนุน ส่วนที่ประกาศแล้ว จะยกระดับให้สอดคล้องกับกฎหมายต่อไป

ชุมชนทับตะวัน เป็นพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์ชาวเลฯ ลำดับที่ 14 ของประเทศไทย ที่ได้ประกาศรับรอง  และในการจัดงานเฉลิมฉลองฯ ในครั้งนี้ เสมือนเป็นการประกาศซ้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า รัฐบาลมุ่งมั่น เอาจริงเรื่องนี้ ซึ่งมีหน่วยงาน หลายสิบหน่วยที่เข้าร่วมงาน ครั้งนี้

ขอขอบคุณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ผ่านมูลนิธิชุมชนไท 

-------------------