EP.11 โรงเรียนชาวบ้าน

Body: 

ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกับ คุณ หนูเดือน แก้วบัวขาว ตัวแทนเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) จ.อุบลราชธานี คุณ ไมตรี จงไกรจักร์ มูลนิธิชุมชนไท ดำเนินรายการโดย นายเรียง สีแก้ว และ วารีรัตน์ คงแป้น "โรงเรียนชาวบ้าน" เป็นโรงเรียนที่มีหลักสูตรเรียนรู้ที่ไม่มีในสถาบันการศึกษาใดๆ ไม่ว่าจะเป็นวิชาพื้นฐานการปกป้องสิทธิชุมชน ปกป้องวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการรูปธรรมชุมชน เศรษฐกิจชุมชนและการมีส่วนร่วมหรือแม้กระทั่งวิชาการผลักดันนโยบาย กฎหมาย ปัจจุบัน..ศิษย์โรงเรียนชาวบ้านในจังหวัดอุบลฯได้ขยายพื้นที่การปฏิบัติการ พวกเขาทำได้แค่ไหน ? มูลนิธิชุมชนไทและภาคี หนุนเสริมอย่างไรติดตามไปพร้อมกันคืนนี้ 1 ทุ่มตรง รับชมทาง Facebook Live #มูลนิธิชุมชนไท #สภาประชาชนภาคใต้ #เสียงใจชาวเล และ ภาคีความร่วมมือ