ประชุมชาวเลเกาะหลีเป๊ะ ทำความเข้าใจการเก็บข้อมูล พัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชุมชาวเลเกาะหลีเป๊ะ ทำความเข้าใจการเก็บข้อมูล พัฒนาคุณภาพชีวิต
18 มี.ค.2566 มูลนิธิชุมชนไทประชุมชาวบ้านชาวเลเกาะหลีเป๊ะ ชุมชนตูโป๊ะทำความเข้าใจการเก็บข้อมูล  เพื่อทำแผนพัฒนาเกาะหลีเป๊ะ โดยอนุญาตให้คนที่ไม่มีส่วนร่วมกับชุมชน ที่ไม่สมทบกองทุนสิทธิ แต่ต้องการเข้าร่วมในการสำรวจข้อมูล สามารถให้มาแจ้งการเข้าร่วมและจ่ายเงินสมทบย้อนหลังได้ ซึ่งชุมชนจะมีการประชุมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ และมูลนิธิชุมชนไทจะประชุมกลุ่มย่อยกับชาวเลเกาะหลีเป๊ะให้ครบทุกชุมชน