พัฒนาศักยภาพเยาวชนเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดทำข้อมูล

มูลนิธิชุมชนไท พัฒนาศักยภาพเยาวชนเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดทำข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเปราะบางและคนจนเมือง

วันที่ 21-23 เม.ย.2566 ณ  ห้องประชุม อบต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต มูลนิธิชุมชนไท จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน คนรุ่นใหม่และแกนนำชุมชน กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอันดามัน โดยการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดทำข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการสำรวจข้อมูลชุมชนรายครัวเรือน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเปราะบางและคนจนเมือง เพื่อเข้าสู่สังคมสุขภาวะในอนาคต

-----------------