อบรมกลุ่มสตรีชาวเลสู่การผลิตสินค้าจากทะเลเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

อบรมกลุ่มสตรีชาวเลสู่การผลิตสินค้าจากทะเลเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาสินค้าและการตลาดของอาหารทะเลแปรรูป บริหารจัดการตั้งแต่ขั้นตอนวัตถุดิบ การผลิต

3 ก.พ.2564 หลังสถานการณ์โควิด ภาคีความร่วมมือ ร่วมสนับสนุนตั้งกลุ่มสตรีชาวเลแปรรูปอาหารทะเล ทำให้เริ่มรู้จักบริหารจัดการตั้งแต่ขั้นตอนวัตถุดิบ การผลิต แต่ก็ยังไม่สามารถทำเรื่องการตลาดด้วยตัวเอง และการทำปลาแลกข้าวกับพี่น้องชาวดอยและชาวนาก็เป็นบทพิสูจน์ว่า ศักยภาพตอนนั้นสามารถผลิตได้เพียงพอกับความต้องการของตลาดแน่นอน จึงเริ่มขยับจดแจ้งเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

จากการสนับสนุนของมูลนิธิชุมชนไท เริ่มเชื่อมร้อยฐานการจัดหาวัตถุดิบและการผลิตกับชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดพังงา ทำให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดภัย รสชาติที่อร่อยแบบมีอัตลักษณ์ ก็ไม่ใช่ชุมชนที่ไหน ชุมชนที่ขับเคลื่อนเรื่องการแก้ไขปัญหาเดิมนั่นแหละ มาทำเรื่องความมั่นคงของปากท้องและคุณภาพชีวิตกันบ้าง

เวทีวันนี้เป็นการสนับสนุนของ กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดย สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข มีชุมชนชาวเลบ้านน้ำเค็ม, ทับตะวัน, บนไร่ ซึ่งเป็นกำลังหลักในการประกอบการ สถานีทะเลชุมชน ให้เดินหน้าในทุกวันนี้ เข้ามาร่วมกันรับการอบรมเพื่อพัฒนาสินค้าและการตลาดของอาหารทะเลแปรรูปของพวกเขาอย่างตั้งอกตั้งใจ ถึงจะมีอุปสรรคมากมาย แต่ก็มีโอกาส ในการแลกเปลี่ยนการผลิต ความรู้ต่าง ๆ ก็นำมาแบ่งปันกัน วางแผนงานและความต้องการหนุนเสริมเพื่อข้ามผ่านอุปสรรคเหล่านั้น