เยาวชนชาวเลราไวย์ ร่วมกันทำแบบสำรวจ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

เยาวชนชาวเลราไวย์ ร่วมกันทำแบบสำรวจ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และเพื่อการจัดทำข้อมูลอาชีพภายในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

วันที่ 15 ม.ค.2564 กลุ่มเยาวชนชาวเลาไวย์ จ.ภูเก็ต ช่วยกันทำแบบสำรวจ เพื่อการจัดทำข้อมูลอาชีพภายในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงเขตหากินทางทะเล เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนวิถีชีวิตชาวเล ให้อยู่ได้ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19