เยาวชนอาสาสำรวจข้อมูลชาวเล เพื่อเยียวยา สร้างความเข้มแข็ง

เยาวชนอาสาสำรวจข้อมูลชาวเล เพื่อเยียวยา สร้างความเข้มแข็ง นำมาทำเป็นข้อมูลเพื่อการเยียวยาช่วยเหลือผู้ยากลำบากและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน

31 ม.ค.2564 เยาวชนชาวเลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ได้มาร่วมกันช่วยสำรวจข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  นำมาทำเป็นข้อมูลเพื่อการเยียวยาช่วยเหลือผู้ยากลำบากและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ต่อไป

ในการดำเนินงาน เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนชาวเลในการแปรรูปอาหารทะเล การผลิต การจำหน่าย การตลาดออนไลน์ รวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การทำบ้านปลา เป็นต้น เพื่อให้ชุมชนชาวเลสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ในระยะยาว และก้าวพ้นวิกฤติ โควิด-19 ไปได้