DSI ลงชุมชนหลีเป๊ะทำข้อมูลแก้ปัญหาที่ดิน โดยนัดชาวบ้านชี้แผนที่ ตรวจสอบแนวเขตที่ดินชาวบ้าน

DSI ลงชุมชนหลีเป๊ะทำข้อมูลแก้ปัญหาที่ดิน โดยนัดชาวบ้านชี้แผนที่ ตรวจสอบแนวเขตที่ดินชาวบ้าน โดย DSI ถ่ายภาพจากโดรน ในที่ดินพิพาท หลังจากนั้นมูลนิธิชุมชนไทได้ประสานไปยังทนายความของชาวบ้าน

20 เม.ย.2564 DSI ลงชุมชนหลีเป๊ะทำข้อมูลแก้ปัญหาที่ดิน โดยนัดชาวบ้านชี้แผนที่ว่าที่ของใครอยู่ตรงไหนเพื่อดูภาพรวมของกรณีพิพาททุกแปลง และลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตที่ดินชาวบ้านชื่อสวัสดี โดย DSI ถ่ายภาพจากโดรน ในที่ดินพิพาท หลังจากนั้นมูลนิธิชุมชนไทได้ประสานไปยังทนายความของชาวบ้าน โดยได้รับคำตอบว่าขณะนี้กำลังเขียนฎีกาอยู่ แล้วจะให้ทนายทั้ง อีก 3 คนช่วยดูอีกครั้ง ก่อนจะยื่นฏีกา ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 โดยจะใช้ข้อมูลจากการรวบรวมของ DSI ในวันนี้ในการยื่นฏีกาด้วยเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น พิกัดพื้นที่ของสวัสดี , พื้นที่อยู่ในเอกสารการครอบครอง ส.ค.เลขที่เท่าไหร่ , อยู่ในแนวเขตพื้นที่ของอุทยานหรือไม่อย่างไร เป็นต้น