คนไทยพลัดถิ่นสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ความอยู่รอดจากภัยพิบัติโควิด-19

ณ บ้านไร่เครา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมชนคนไทยพลัดถิ่น เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สร้างฐานในการดำรงชีพ โดยการสร้างเเปลงผักไว้กินในยามที่เจอสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ

19 ม.ค.2564 ณ บ้านไร่เครา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมชนคนไทยพลัดถิ่น เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในรอบเเรก ทำให้ชุมชนได้รับบทเรียนเเละสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างฐานในการดำรงชีพ โดยการสร้างเเปลงผักไว้กินในยามที่เจอสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ เเละ ในสถานการณ์ COVID-19 รอบใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อธันวาคมปีที่แล้ว การสร้างแปลงผักของชุมชนได้ใช้ประโยชน์จริง ๆ โดยกิจกรรมนี้ เป็นการนำการทำของลุงบุญเสริม ประกอบปราณ อดีตคนไทยพลัดถิ่น ปัจจุบันได้รับการคืนสัญชาติ ได้รับบัตรประชาชนแล้ว ร่วมกับชาวบ้านในชุมชน