ชุมชนหนองผำ จ.อุบลราชธานี เช็คอุปกรณ์ดับเพลิง เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

ชาวบ้านชุมชนหนองผำ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ร่วมกันตรวจเช็คถังดับเพลิงภายในชุมชนและครัวเรือน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ (อัคคีภัย)
14 ม.ค.2564 

เครือข่ายจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน โดยชาวบ้านชุมชนหนองผำ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ร่วมกันตรวจเช็คถังดับเพลิงภายในชุมชนและครัวเรือน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ (อัคคีภัย) โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งของทุกปี คนในชุมชนเกรงว่าอาจเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย ซึ่งก่อนหน้านี้ #มูลนิธิชุมชนไท ได้สนับสนุนถังดับเพลิงให้กับชุมชนแออัดหลายชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับการสนับสนุนจาก สสส. 

ในวันนี้ เมื่อเริ่มจะเข้าช่วงหน้าแล้ง ชุมชนจึงได้เตรียมความพร้อมด้วยการนำถังดับเพลิงมาตรวจเช็คให้เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ทันทีหากเกิดเหตุขึ้น