อาสาสมัครจัดการภัยพิบัตินครศรีฯ ถอดบทเรียน เพิ่มความเข้มแข็งเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เรียนรู้ว่า ถ้ามีการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ มีการป้องกันไว้ดี เราก็จะอยู่รอดปลอดภัยในยามเกิดภัยพิบัติได้
31 ม.ค.2564 

จากสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อปลายปี 2563 ที่นครศรีธรรมราช ที่ผ่านมา เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เรียนรู้ว่า ถ้ามีการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ มีการป้องกันไว้ดี เราก็จะอยู่รอดปลอดภัยในยามเกิดภัยพิบัติได้ 

ในวันนี้ ทางเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนฯ ได้ตั้งวงคุยในประเด็น "เหลียวหลัง-แลหน้า" เพื่อเตรียมให้พร้อมกว่าเดิม เตรียมคน เตรียมเครื่องมือ เตรียมความรู้ เตรียมแผน เตรียมทุน เพื่อให้ชุมชนพร้อมมากที่สุดในการรับมือทุก ๆ ภัยที่จะเกิดขึ้น เพราะหัวใจของการรับมือภัยพิบัติคือชุมชน และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทุก ๆ ครั้ง จะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เกิดถี่ขึ้น อาจจะทำให้ความสูญเสียในการเกิดภัยพิบัติแต่ละครั้งมากขึ้นไปด้วย ฉะนั้น การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกมิติ ทุก ๆ ด้าน จะสามารถทำให้ชุมชนผ่านพ้น ลดความสูญเสีย ปลอดภัยจากภัยพิบัติได้