ประชุมทีมอาสาภัยพิบัติชุมชนอุบลราชธานี วางแผนเตรียมพร้อมน้ำท่วมปี 64

อาสาชุมชนป้องกันภัยพิบัติอุบลราชธานี (อชปภฺ) จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมในปี 2564 ไว้ล่วงหน้า เพื่อจะได้มีการจัดเตรียมทำแผน เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ
6 ก.พ.2564 

น้ำท่วมใหญ่จะเกิดขึ้น 10 ปีครั้ง โดยครั้งล่าสุดได้เกิดขึ้นเมื่อปี 2554 วันนี้ปี 2564 เข้ารอบ 10 ปีของน้ำท่วมใหญ่ อาสาสมัครจัดการภัยพิบัติชุมชน หรือที่เรียกกันในนาม อาสาชุมชนป้องกันภัยพิบัติอุบลราชธานี (อชปภฺ) จึงได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมในปี 2564 ไว้ล่วงหน้า เพื่อจะได้มีการจัดเตรียมทำแผน เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมพอรับมือภัยพิบัติและลดความสูญเสีย 

ในการประชุมวันนี้ ได้มีตัวแทนในเครือข่ายมาร่วมประชุม 16 ชุมชน ร่วมกันนำเสนอแลกเปลี่ยน เช็คความพร้อม จัดทำแผนอพยพ จัดเตรียมเรือกู้ภัย เรือพยาบาล ครัวกลาง และอีกหลายประเด็น โดยได้นำประสบการณ์ บทเรียนจากภัยพิบัติครั้งที่ผ่านมานำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน นอกจากนี้ยังได้มีตัวแทนจากโรงพยาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ตัวแทนจากโรงพยาบาลวารินทร์ และตัวแทนจากกู้ภัยสว่างบูชาธรรม มาร่วมให้คำปรึกษาหารือและวางแผนงานร่วมกัน