กระบวนการเตรียมชุมชนพร้อมรับมือภัยพิบัติ

  

เรื่องราวกระบวนการเตรียมชุมชนพร้อมรับมือภัยพิบัติ กรณีชุมชนบ้านน้ำเค็ม ชุมชนที่แทบล่มสลายจากเหตุการณ์สึนามิ กลายมาเป็นชุมชนต้นแบบ ด้านการจัดการภัยพิบัติ

เนื้อหาที่สำคัญ

- สิบหลักการสำคัญของการจัดการภัยพิบัติ
- สี่ด้านการเตรียมรับวิกฤติ
- สี่อย่างด้านการฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ
- เก้าเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัย

ตีพิมพ์ ตุลาคม ปี 2555
ที่อยู่ ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านนํ้าเค็ม เลขที่ 41 หมู่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190
โทรศัพท์ 076 593 570
e-mail : maitreejong@hotmail.com
สนับสนุนโดย
Airasia
มูลนิธิชุมชนไท

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ขอขอบคุณทีวีบูรพาที่เอื้อเฟื้อภาพประกอบ