พลังชุมชนท้องถิ่น ร่วมใจสู้ภัยพิบัติ

  

เนื้อหาในหนังสือ

- จากคลื่นสึนามิ สู่จุดเริ่มต้นของการพัฒนาของเครือข่ายชุมชนจังหวัดพังงา
- พลัง...สู้ภัยด้วยใจชุมชนของเครือข่ายชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
- จากวิกฤตน้ำท่วมซ้ำซาก ถึงต้นแบบบ้านลอยน้ำของเครือข่ายสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี
- ศูนย์เรียนรู้จัดการภัยพิบัติ วิถี โหนด นา เล ของตำบลท่าหิน คาบสมุทรสทิงพระ สงขลา
- พลังความร่วมมือในการจัดการภัยพิบัติของเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน

บรรณาธิการ ปรีดา คงแป้น , จำนงค์ จิตรนิรัตน์ , พิชยา แก้วขาว , ไมตรี จงไกรจักร์
กองบรรณาธิการ พิชิต ไพศาลโอภาส , อำนาจ จันทร์ช่วง , ปนัทดา ทัศศิริ , สุภาภรณ์ จรูญรัตติกุล , จิรวรรณ ชูชำนาญ
จัดทำโดย มูลนิธิชุมชนไท (Chumchonthai Foundation) เลขที่ 11 ซอยบ้านสีส้ม ถนนกรุงเทพกรีฑา ห้วยขวาง เขตบางกะปิ กทม.
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)