อาสาสมัครนครศรีฯ สร้างแพเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติน้ำท่วม

(31 ม.ค.2564)
ทำแพ (hand mand) ขนาดความยาว 2 เมตร ตามภูมิปัญญาของคนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการเข้าช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของต่าง ๆ จากบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม

ชุมชนหนองผำ จ.อุบลราชธานี เช็คอุปกรณ์ดับเพลิง เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

(14 ม.ค.2564)
ชาวบ้านชุมชนหนองผำ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ร่วมกันตรวจเช็คถังดับเพลิงภายในชุมชนและครัวเรือน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ (อัคคีภัย)

ประสบภัย_ประสบการณ์_ประสานเพื่อน กรณีภัยพิบัติอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

(8 ม.ค.2563)
ประสบภัย_ประสบการณ์_ประสานเพื่อน 
สามคำนี้ยังใช้ได้เสมอ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ โดยกรณีภัยพิบัติอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่มาตั้งแต่ปี 2560

ชุมชนเกตุแก้ว จ.อุบลราชธานี สร้างความมั่นคงทางอาหารชุมชน

(5 ม.ค.2563)
ชาวชุมชนเกตุแก้ว การจัดการภัยพิบัติระหว่างเกิดภัยและการฟื้นฟูภัยพิบัติน้ำท่วม หลังน้ำลดแล้ว การส่งเสริมด้านความมั่นคงทางอาหารเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้ชวนคนในชุมชนร่วมกันทำ โดยเริ่มจากการทำผักสวนครัวรั้วกินได้หลังน้ำลด

Pages