ชุมชนปลากะตักพัฒนา จังหวัดภูเก็ต ยกระดับกลุ่มอาชีพ

ชุมชนปลากะตักพัฒนา จังหวัดภูเก็ต ยกระดับกลุ่มอาชีพ หลังจากที่มูลนิธิชุมชนไทได้มาจัดกระบวนการชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนการออกแบบวางระบบให้กลุ่มมีความแข็มแข็ง
 

Pages