มูลนิธิชุมชนไท สสส. รวมกับท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต แก้ปัญหากลุ่มเปราะบางเรื่องบัตรประชาชน ที่อยู่อาศัย อาชีพ

(22 เม.ย.2566)
ร่วมแก้ปัญหากลุ่มเปราะบางทั้งเรื่องผู้ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน เรื่องที่อยู่อาศัยและเรื่องอาชีพ ของคนจนเมือง ร่วมกับ พม.จังหวัด , ศพส.40 ภูเก็ต , เทศบาลตำบลรัษฏา ภูเก็ต  เพื่อป้องกันและส่งเสริมระบบสุขภาพคนเปราะบางในเมืองภูเก็ตร่วมกัน

พัฒนาศักยภาพเยาวชนเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดทำข้อมูล

(21 เม.ย.2566)
มูลนิธิชุมชนไท พัฒนาศักยภาพเยาวชนเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดทำข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเปราะบางและคนจนเมือง

สัมมนาสรุปบทเรียนการเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัย

(20-22 มี.ค.66)
จากรูปธรรมการแก้ปัญหาสู่การผลักดันด้านนโยบายเพื่อสร้างพลังร่วมในการทำงานอย่างบูรณาการ

แพทย์แผนไทยทางรอดสังคมไทย

(18 มี.ค.66)
แพทย์แผนไทย ไม่ได้ทำเพื่อสู้กับแพทย์แผนปัจจุบัน แต่ทำเพื่อไปด้วยกัน และ"โรงพยาบ้าน”  คือ บ้านที่มีคนเปราะบาง คนแก่ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องมีคนดูแล จะให้มีการออกแบบในการดูแล ครบวงจร โดยผู้ดูแลประจำบ้านนั้น ๆ

เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ประชุมกำหนดเป้าหมายการทำงาน

มูลนิธิชุมชนไทจัดประชุมร่วมกับเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต พัฒนาสร้างกระบวนการเรียนรู้ จัดทำข้อมูลนำเสนอนโยบาย สร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิต

เปิดศูนย์เรียนรู้รมณีย์จัดการทรัพย์แบ่งปันสุข "สถาบันการเรียนรู้ตำบลรมณีย์ จังหวัดพังงา"

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน เปิดศูนย์เรียนรู้รมณีย์จัดการทรัพย์แบ่งปันสุข "สถาบันการเรียนรู้ตำบลรมณีย์ จังหวัดพังงา"  

Pages