หนังสือการจัดการภัยพิบัติ

กระบวนการเตรียมชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

  

เนื้อหาในหนังสือ

จากชุมชนที่แทบล่มสลายจากเหตุการณ์สึนามิ กลายมาเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการภัยพิบัติ เรื่องราวจากประสบการณ์ตรงจากบ้านน้ำเค็ม
- ช่วงวิกฤติขณะเกิดเหตุ
- ช่วงฟื้นฟูหลังภัยพิบัติเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน
- เตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย
- หลักทั้งสิบขั้นของการจัดการโดยชุมชน

ตีพิมพ์ ปี 2555
ที่อยู่
ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านน้ำเค็ม
เลขที่ 68/7-8 ต.ถ้ำน้ำผุด
อ.เมือง จ.พังงา
โทร.076 460 785

สนับสนุนโดย
Aisasia
มูลนิธิชุมชนไท
ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านน้ำเค็ม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ขอขอบคุณ ทีวีบูรพา เอื้อเฟื้อภาพประกอบ

พังงาแห่งความสุข

  

เนื้อหาในหนังสือ

- บทที่ 1 สู่เส้นทาง...พังงาแห่งความสุข
- บทที่ 2 พังงาแห่งความสุข...สุขที่คุณสัมผัสได้
- บทที่ 3 “นำร่วม” กระบวนการสร้างพังงาแห่งความสุข
- บทที่ 4 พังงา...หลากหลายความสุขที่คุณสัมผัสได้

ดำเนินการโดย 
โครงการผู้นำแห่งอนาคต , คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ม.ธรรมศาตร์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จัดทำโดย
โครงการผู้นำแห่งอนาคต , คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ม.ธรรมศาตร์
พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม 2561 จำนวนพิมพ์ 3,000 เล่ม ISBN 978-616-8139-64-6

สงวนลิขสิทธิ์
โครงการผู้นำแห่งอนาคต , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อนุชาติ พวงสำลี , ดร. อดิศร จันทรสุข , อาจารย์อธิษฐาน์ คงทรัพย์ , ผศ.ดร. อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ , บรรณาธิการ
ไมตรี จงไกรจักร , ปัณฑิตา จันทร์อร่าม

จัดทำเนื้อหา ออกแบบ และควบคุมการผลิต
บริษัท คิดค้นคว้า จำกัด 57/357 หมู่ 1 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-2270-1350
e-mail: kidkonkwa@gmail.com

คู่มือการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน

  

เนื้อหาในหนังสือ

- ทำไมต้องทำแผนการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
- กระบวนการเตรียมชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
- การทำผังวงจรชีวิตชุมชนรับมือภัยพิบัติ
- การจัดทำแผนที่ความเสี่ยง-ผังชุมชน
- การจัดระบบสนับสนุนชุมชน
- ตัวอย่างพื้นที่ท่าหิน จ.สงขลา และ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
- คู่มือการอบรมวิทยุสื่อสาร เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

บรรณาธิการ ปรีดา คงแป้น , ธิดารัตน์ รัดไว้ , ไมตรี จงไกรจักร์

กองบรรณาธิการ
จำนงค์ จิตรนิรัตน์ , พิชยา แก้วขาว , มณฑา อัจฉริยกุล , อำนาจ จันทร์ช่วง , โชคดี สมพรหม , ปนัทดา ทัศศิริ  , จิรวรรณ ชูชำนาญ

จัดทำโดย มูลนิธิชุมชนไท (Chumchonthai Foundation) 
11 ซ.กรุงเทพกรีฑา 1 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Pages

Subscribe to RSS - หนังสือการจัดการภัยพิบัติ

User login